ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กีฬาภายใน เชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
  ส่ง 23 ก.ค. 2555 07:00 โดย กมลวรรณ หงษ์โพธิ์
 • กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
  ส่ง 6 พ.ค. 2555 02:21 โดย กมลวรรณ หงษ์โพธิ์
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น.
  ส่ง 6 พ.ค. 2555 02:18 โดย กมลวรรณ หงษ์โพธิ์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม

 • กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ในปีการศึกษา 2559
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 20:51 โดย โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 
  ส่ง 6 พ.ค. 2556 19:47 โดย กมลวรรณ หงษ์โพธิ์
 • เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปี 2555 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา นำลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือ พี.เอส.แคมป์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ...
  ส่ง 22 ธ.ค. 2555 08:20 โดย กมลวรรณ หงษ์โพธิ์
 • กิจกรรมวันพ่อ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา จัดกิจกรรมวันพ่อขึ้นเมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
  ส่ง 10 ธ.ค. 2555 06:56 โดย กมลวรรณ หงษ์โพธิ์
 • ทัศนศึกษา โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาที่ฟาร์มโชคชัย และน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เมื่อว ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2555 20:14 โดย กมลวรรณ หงษ์โพธิ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา